بایگانی‌های آموزش رانندگان - الفبا خبر
نقش هوش مصنوعی در شناسایی مقصران تصادفات جاده ای ۰۵ اسفند ۱۳۹۷

نقش هوش مصنوعی در شناسایی مقصران تصادفات جاده ای

الفبا: هوش مصنوعی به کمک بیمه گران در شناسایی مقصران تصادفات جاده ای و آموزش رانندگان جدید آمده است و به روند پرداخت خسارت با استفاده از هوش مصنوعی سرعت بخشیده است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست