بایگانی‌های آموزش - الفبا خبر
مسعود پسندیده : پیشنهاد موسسه فرهنگی الفبا برای تشکیل کارگاهها ارزشمند است ۰۷ تیر ۱۳۹۸

مسعود پسندیده : پیشنهاد موسسه فرهنگی الفبا برای تشکیل کارگاهها ارزشمند است

الفبا : رئیس کمیسیون فرهنگی شورای سبزوار از تشکیل کارگاهها آموزشی روابط عمومی نوین و روزنامه نگاری حرفه‌ای قدردانی کرد.

بیمه میهن به دنبال توسعه است ۰۷ دی ۱۳۹۷

بیمه میهن به دنبال توسعه است

الفبا : رویکرد جدید بیمه میهن در توانمندسازی و آموزش كاربردی كاركنان و شبكه فروش است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست