بایگانی‌های آژانس های گردشگری - الفبا خبر
آژانس های مسافرتی به مرخصی اجباری رفتند ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

آژانس های مسافرتی به مرخصی اجباری رفتند

الفبا: خرید و فروش سفر در مقایسه با سال های گذشته به حدی کاهش یافته که رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی از افزایش مرخصی های اجباری یا تعلیق موقت آژانس های مسافرتی در استان تهران خبر می دهد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست