بایگانی‌های آکچوئر - الفبا خبر
پیوند صنعت بیمه و دانشگاه ریشه دار است ۲۷ آذر ۱۳۹۷
رییس کل بیمه مرکزی:

پیوند صنعت بیمه و دانشگاه ریشه دار است

الفبا: رتبه بندی صحیح شرکت های بیمه، کنترل و نظارت بر تعهدات بیمه ای در گرو تربیت متخصصان آکچوئر است و دانشکده های تخصصی بیمه باید به کمک صنعت بیمه بیایند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست