بایگانی‌های آیتولیکو - الفبا خبر
مردم عنکبوتی در غرب یونان زندگی می کنند؛ شهر ساحلی آیتولیکو ! ۲۱ آبان ۱۳۹۷

مردم عنکبوتی در غرب یونان زندگی می کنند؛ شهر ساحلی آیتولیکو !

الفبا: مردم کشور یونان به شدت برای اکوسیستم و محیط زیست ارزش قائلند؛ به طوری که پوشیده شدن بخشی از شهرشان با تار عنکبوت را یک پدیده زیبای طبیعی می بینند و به آن آسیب نمی رسانند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست