بایگانی‌های آیت الله سید مصطفی محقق داماد - الفبا خبر
با اعدام کردن مشکلات اقتصاد حل نمیشود ۲۲ آذر ۱۳۹۷
گلایه محقق داماد از نحوه اداره اقتصاد کشور:

با اعدام کردن مشکلات اقتصاد حل نمیشود

الفبا-حسین بردبار:آیت الله سید مصطفی محقق داماد حقوقدان و رییس هیات امنای دانشگاه خاتم با گلایه از شیوه اداره اقتصاد تاکید کردمفسد در جامعه زیاد است ولی مشکلات اقتصاد با اعدام کردن حل نمیشود.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست