بایگانی‌های آیت الله هاشمی شاهرودی - الفبا خبر
توضیحات درباره آخرین وضعیت آیت الله هاشمی شاهرودی ۰۳ دی ۱۳۹۷

توضیحات درباره آخرین وضعیت آیت الله هاشمی شاهرودی

الفبا: یکی از اعضای تیم پزشکی آیت الله هاشمی شاهرودی گفت از لحاظ پزشکی امکان حیات ایشان وجود ندارد اما خبر فوت را باید خانواده ایشان اعلام کنند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست