بایگانی‌های آیت کریمی - الفبا خبر
اختصاص ۷۰ ریال سود برای هر سهم در مجمع آسماری ۳۰ تیر ۱۳۹۸

اختصاص ۷۰ ریال سود برای هر سهم در مجمع آسماری

مجمع عمومی شرکت بیمه آسماری برگزار و برای هر سهم ۷۰ ریال سود بین سهام داران تقسیم شد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست