بایگانی‌های آینده پژوهی - الفبا خبر
ترسیم مسیر آینده و تحقق پیشتازی در صنعت بیمه با تاسیس مرکز آینده پژوهی ۱۲ دی ۱۳۹۷

ترسیم مسیر آینده و تحقق پیشتازی در صنعت بیمه با تاسیس مرکز آینده پژوهی

الفبا: نمایشگاه آثار پژوهشی پرسنل بیمه "ما"با محوریت شناخت و درک مسائل نوظهور در صنعت بیمه و نحوه برخورد با آنها در راستای اهداف مرکز آینده پژوهی این شرکت برپا شد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست