بایگانی‌های آیین آغاز سال کاری - الفبا خبر
برگزاری آیین آغاز سال کاری در”بیمه خاورمیانه” ۱۷ فروردین ۱۳۹۸

برگزاری آیین آغاز سال کاری در”بیمه خاورمیانه”

الفبا:آیین آغاز سال کاری 1398 در شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با حضور سرپرست، معاونین، مدیران و پرسنل این شرکت برگزار گردید.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست