بایگانی‌های آی‌_تی - الفبا خبر
افزایش سرمایه در دستور کاری سال ۹۸ بیمه ملت قرار دارد ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
مدیرعامل شرکت بیمه ملت:

افزایش سرمایه در دستور کاری سال ۹۸ بیمه ملت قرار دارد

مدیرعامل شرکت بیمه ملت یکی از مزیت‌های مهم شرکت بیمه ملت در قیاس با سایر شرکت‌های بیمه را آی‌تی محور بودن و نرم افزار جامعی دانست که این شرکت در حوزه شبکه فروش دارد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست