بایگانی‌های ابربدهکاران - الفبا خبر
ورود قوه قضاییه برای برخورد با ابربدهکاران بانکی ۲۳ دی ۱۳۹۷

ورود قوه قضاییه برای برخورد با ابربدهکاران بانکی

الفبا: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت ورود قوه قضاییه برای برخورد با ابر بدهکاران بانکی، گفت باید معوقات بانکی هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست