بایگانی‌های ابر تورم - الفبا خبر
ابر تورم حرف کسانی است که اقتصاد را نمی شناسند ۰۶ آبان ۱۳۹۷
حسن روحانی:

ابر تورم حرف کسانی است که اقتصاد را نمی شناسند

الفبا: حسن روحانی گفت آنهایی که به مردم می‌گویند ابرتورم داریم، یا دروغ می‌گویند و یا اقتصاد ایران را نمی‌فهمند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست