بایگانی‌های ابزارهای الکترونیکی - الفبا خبر
تاکید بر استفاده از ابزارهای الکترونیکی برای تسهیل ارائه خدمات ۰۶ دی ۱۳۹۷
وزیر امور اقتصادی و دارایی:

تاکید بر استفاده از ابزارهای الکترونیکی برای تسهیل ارائه خدمات

الفبا: دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در بيست و چهارمين جلسه هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار تاکيد كرداستفاده ابزارهاي الكترونيكي براي تسهيل ارائه خدمات به مردم بايد به اولويت دستگاه ها تبديل شود.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست