بایگانی‌های ابزار - الفبا خبر
در پی استفاده از ابزارهای نوین فناوری با سرویس های متمایز هستیم ۰۲ بهمن ۱۳۹۷
سرپرست بیمه خاورمیانه در گفتگو با الفبا:

در پی استفاده از ابزارهای نوین فناوری با سرویس های متمایز هستیم

الفبا: مهندس نوروزی سرپرست بیمه خاورمیانه در کوران اقبال به بیمه های زندگی برای سرپرستی یک شرکت تخصصی بیمه زندگی برگزیده شد . این انتخاب بیشتر از آن جهت اهمیت داشت که به نظر می رسد در روزهای آتی خبرهایی از فروش بیمه های زندگی در قالب همکاری با اینشورتک ها به گوش خواهد رسید.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست