بایگانی‌های اتاق بازرگانی ایران - الفبا خبر
شافعی : بالای ۹۰درصد محتوای برخی همایش ها مشابه ۲۰ سال پیش است ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
انتقاد صریح رییس اتاق ایران از بی قاعدگی دراقتصاد:

شافعی : بالای ۹۰درصد محتوای برخی همایش ها مشابه ۲۰ سال پیش است

الفبا- حسین بردبار: رییس اتاق بازرگانی ایران یکی از دردهای اقتصاد کشورمان را بی قاعدگی ودرنظر نداشتن شرایط خاص کنونی کشور دانست و گفت: درمورد موضوعات مختلف اقتصادی گاهی همایش هایی برگزار می شود که اگر 20سال برگزار شود و حرفهای 20 سال پیش را با حالا مقایسه کنید، بالای 90 درصد مشابه است.

علی نقی خاموشی : گفته ام دخالت در صفرهای پول ملی به صلاح نیست ۱۰ مرداد ۱۳۹۸
در گفت وگوی صمیمی با الفبا :

علی نقی خاموشی : گفته ام دخالت در صفرهای پول ملی به صلاح نیست

الفبا: مهندس خاموشی، رییس اسبق اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با الفبا حذف صفرهای پول ملی را نادرست خواند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست