بایگانی‌های اتاق ضد تحریم - الفبا خبر
وزارت اقتصاد اتاق ضد تحریم تشکیل می دهد ۳۰ آبان ۱۳۹۷

وزارت اقتصاد اتاق ضد تحریم تشکیل می دهد

الفبا: محمدرضا پورابراهیمی گفت تشکیل اتاق مدیریت ضد تحریم در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رصد اقدام‌های آمریکایی‌ها در حوزه بانکی و اقدام‌هایی برای تقویت نظام بانکی است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست