بایگانی‌های اتاق_بازرگانی - الفبا خبر
ورود اتاق بازرگانی به تجاری سازی فناوری های پیشرفته – ۱۷ دی ۱۳۹۷

ورود اتاق بازرگانی به تجاری سازی فناوری های پیشرفته –

الفبا: حسین بردبار- رییس کمیته مشورتی رویداد تجاری سازی فناوری های پیشرفته با اشاره به برگزاری همایش این رویداد در 5 اسفندماه از ورود اتاق بازرگانی ایران به عنوان پل واسط میان کسب و کارهای اینترنتی و فناوری های پیشرفته با نیازهای بخش خصوصی کشور خبرداد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست