بایگانی‌های اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور - الفبا خبر
توزیع صد هزار حلقه لاستیک به رانندگان تاکسی ۱۲ بهمن ۱۳۹۷
احتمال توزیع روغن موتور به رانندگان تا پایان سال 97

توزیع صد هزار حلقه لاستیک به رانندگان تاکسی

الفبا : مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت هر نیازی که از سمت شهرداری‌ اعلام شود آن را تأمین خواهیم کرد. با توزیع صد هزار حلقه لاستیک با نرخ ارزانتر نسبت به نرخ بازار این محصولات، تقریباً ۴ میلیارد تومان به سود جیب راننده کار شده است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست