بایگانی‌های اتحادیه صادرکنندگان - الفبا خبر
انتقاد سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی از بخشنامه پیمان سپاری بانک مرکزی ۰۲ دی ۱۳۹۷

انتقاد سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی از بخشنامه پیمان سپاری بانک مرکزی

الفبا: سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی گفت طبقه بندی صادر کنندگان در بخشنامه پیمان سپاری بانک مرکزی تنبیه شرکت هایی است که بیش از 10 میلیون دلار صادرات داشته اند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست