بایگانی‌های اتحادیه طلا و جواهر - الفبا خبر
 اختلاف سکه فروشان و بانک مرکزی بر سر مرجع صدور مجوز فعالیت ۲۱ آذر ۱۳۹۷

 اختلاف سکه فروشان و بانک مرکزی بر سر مرجع صدور مجوز فعالیت

الفبا: رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت سکه فروشان دارای مجوز از این اتحادیه، نزدیک یکسال است که با بانک مرکزی درباره مرجع صدور مجوز فعالیت اختلاف پیدا کرده اند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست