بایگانی‌های اتحادیه_پیراهن_دوزان - الفبا خبر
امتیاز ویژه، اتحادیه پیراهن دوزان را به دردسر انداخت ۱۰ شهریور ۱۳۹۸

امتیاز ویژه، اتحادیه پیراهن دوزان را به دردسر انداخت

رئیس اتحادیه پیراهن دوزان تهران اعلام کرد: اعضای صنف پیراهن دوزان هر ساله تحت پوشش بیمه تکمیل درمان قرار می گیرند و از خدمات شرکت های بیمه ای رضایت نسبی دارند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست