بایگانی‌های اتصال بانک مرکزی - الفبا خبر
دستور همتی برای اتصال بانک مرکزی به دولت الکترونیک ۲۱ آذر ۱۳۹۷
وزیر ارتباطات خبرداد:

دستور همتی برای اتصال بانک مرکزی به دولت الکترونیک

الفبا: وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از مذاكره با بانك مركزي براي اتصال به دولت الكترونيك خبر داد و گفت آقاي همتي، رييس كل بانك مركزي دستور قاطعي داد كه اين بانك به زيرساخت دولت الكترونيك متصل شود.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست