بایگانی‌های اتمام اعتبار - الفبا خبر
رفع همپوشانی بیمه‌ای با اتمام اعتبار دفترچه‌ها ۲۷ دی ۱۳۹۷
معاون وزیر رفاه تاکید کرد:

رفع همپوشانی بیمه‌ای با اتمام اعتبار دفترچه‌ها

الفبا: میدری گفت شاید در این مقطع برخی افراد دودفترچه داشته باشند ولی زمانی که اعتبار دفترچه‌شان تمام شود، در زمان تمدید باید یکی را انتخاب کنند. ما کانال ارتباطی با بیمه سلامت داریم و آنها با همراهی تامین اجتماعی در حال رفع همپوشانی بیمه‌ای هستند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست