بایگانی‌های اتکایی خارجی - الفبا خبر
موفقیت بیمه ملت در دریافت مجوز اتکایی برای بار سوم ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

موفقیت بیمه ملت در دریافت مجوز اتکایی برای بار سوم

الفبا: با وجود تحریم‌ها بیمه ملت به عنوان تنها و اولین بیمه خصوصی توانست مجوز قبولی اتکایی خارج از کشور را برای سومین سال متوالی از سوی بیمه مرکزی دریافت کند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست