بایگانی‌های اجاره حساب - الفبا خبر
مسئولیت اجاره حساب بانکی برعهده دارنده حساب است ۰۵ دی ۱۳۹۷
دادستان انتظامی مالیاتی هشدار داد:

مسئولیت اجاره حساب بانکی برعهده دارنده حساب است

الفبا: دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، هشدار داد مسئولیت ناشی از اجاره حساب برعهده دارندگان حساب هاست و این افراد از مجازات های قانونی در امان نخواهند ماند.

سوداگران بازار ارزبه دنبال اجاره حساب دیگران ۰۱ دی ۱۳۹۷

سوداگران بازار ارزبه دنبال اجاره حساب دیگران

الفبا: پس از اقدام بانک مرکزی در ساماندهی تراکنش‌های بانکی،سودجویان بازار ارز به دنبال اجاره حساب بانکی دیگران هستند تا با اجاره حساب با هفته‌ای۵۰۰هزار تومان،گردش مالی خود را غیرقابل ردیابی کنند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست