بایگانی‌های اجاره_حساب_بانکی - الفبا خبر
مجازات سنگین برای اجاره حساب بانکی ۲۱ مرداد ۱۳۹۸

مجازات سنگین برای اجاره حساب بانکی

الفبا : قانون برای کسانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره می دهند و دراختیار افراد غیر قرار می دهند مجازاتهایی را پیش بینی کرده است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست