بایگانی‌های اجباری شدن - الفبا خبر
توافق ۴۰ کشور در استفاده از ترمز خودکار برای کاهش تصادف ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

توافق ۴۰ کشور در استفاده از ترمز خودکار برای کاهش تصادف

الفبا : اجباری شدن استفاده از ترمز خودکار در ۴۰ کشور به منظور کاهش تلفات جاده‌ای نشان از عزم جدی در کنترل ضایعات اقتصادی و اجتماعی تصادفات دارد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست