بایگانی‌های اجرای طرح بیمه سلامت - الفبا خبر
چتر بیمه سلامت بر سر بیماران شهری و روستایی ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

چتر بیمه سلامت بر سر بیماران شهری و روستایی

اجرای طرح بیمه سلامت قشرهای مختلف فاقد بیمه را زیرپوشش چتر بیمه همگانی قرار داد بطوریکه بیش‌از ۷۵ درصد از جمعیت سیستان و بلوچستان به ویژه روستاییان و حاشیه‌نشینان از خدمات بیمه سلامت بهره مند شده‌اند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست