بایگانی‌های اجرای 1900 پروژه گردشگری با سرمایه 6 میلیارد دلار بین الملل - الفبا خبر
گردشگری تحت تاثیر تحریم نیست؛ اجرای ۱۹۰۰ پروژه گردشگری با سرمایه گذاری ۶ میلیارد دلاری ۲۵ آبان ۱۳۹۷
در چهلمین نشست عمومی اعضای وابسته به UNWTO اعلام شد:

گردشگری تحت تاثیر تحریم نیست؛ اجرای ۱۹۰۰ پروژه گردشگری با سرمایه گذاری ۶ میلیارد دلاری

الفبا: علی اصغر مونسان، معاون رئیس جمهور توانمندی های گردشگری ایران، فرهنگ پذیری صنعت توریسم و دیپلماسی عمومی را از عوامل مهم افزایش گردشگران در شرایط پس از تحریم برشمرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست