بایگانی‌های اجلاس_فرانسه - الفبا خبر
روز نخست اجلاس جی ۷ چگونه گذشت؟ ۰۳ شهریور ۱۳۹۸

روز نخست اجلاس جی ۷ چگونه گذشت؟

اختلاف بین فرانسه و آلمان با انگلیس و آمریکا بر سر مسائل تجاری و مالیاتی مهم ترین اتفاقات روز نخست اجلاس فرانسه بود.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست