بایگانی‌های احمد اصغری - الفبا خبر
تمرکز گردشگری جهانی بر فعال سازی بخش خصوصی است ۲۵ آبان ۱۳۹۷
رییس کمیسیون گردشگری اتاق ایران در گفتگو با الفبا:

تمرکز گردشگری جهانی بر فعال سازی بخش خصوصی است

الفبا: احمد اصغری رییس کمیسیون گردشگری اتاق ایران  دستاوردهای چهلمین نشست عمومی اعضای وابسته بهUNWTO  را که در همدان برگزار شد در گفتگوی اختصاصی با پایگاه خبری تخصصی گردشگری "الفبا " تشریح کرد.

تقدیر از دستاوردهای کمیسیون گردشگری اتاق ایران در همایش اوکراین ۰۲ آبان ۱۳۹۷

تقدیر از دستاوردهای کمیسیون گردشگری اتاق ایران در همایش اوکراین

الفبا: سفارت ایران در اوکراین از تدابیر احمد اصغری رئیس کمیسیون گردشگری ، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق بازرگانی تقدیر کرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست