بایگانی‌های احمد زمانی - الفبا خبر
زیرساخت اجرای مالیات بر خانه های خالی در کشور وجودندارد ۲۲ تیر ۱۳۹۸
معاون سازمان امور مالیاتی کشور:

زیرساخت اجرای مالیات بر خانه های خالی در کشور وجودندارد

الفبا:معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی گفت: تا زمانی که سامانه ملی اسکان و املاک کشور راه اندازی نشود، امکان شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنها وجود ندارد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست