بایگانی‌های احمد عصاری - الفبا خبر
روابط عمومی بیمه کوثر جایزه پژوهش های اجتماعی جشنواره ششم را به خود اختصاص داد ۱۴ آذر ۱۳۹۷

روابط عمومی بیمه کوثر جایزه پژوهش های اجتماعی جشنواره ششم را به خود اختصاص داد

الفبا: در مراسم تجلیل از برترین های ششمین جشنواره روابط عمومی های صنعت بیمه احمد عصاری مدیر روابط عمومی بیمه کوثر جایزه خود را دریافت کرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست