بایگانی‌های احیای کارت سوخت - الفبا خبر
احیای کارت سوخت، یک ضرورت انکار ناپذیر اقتصادی ۳۰ آبان ۱۳۹۷

احیای کارت سوخت، یک ضرورت انکار ناپذیر اقتصادی

الفبا - حسین بردبار: شرایط کنونی کشور نشان می دهد که احیای کارت سوخت به یک ضرورت انکارناپذیری برای جامعه و اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ اوایل امسال که قیمت ارز در محدوده 4هزار تومان بود، قیمت هر لیتر بنزین هزارتومانی با نگاه بین المللی به مساله حدود یک چهارم ارزش هر دلار را تشکیل می داد، اما اکنون که قیمت دلار نیمایی در محدوده بالای 8 هزار تومان و قیمت دلار گیشه صرافی در محدوده 13تا 14 هزارتومان متغیر است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست