بایگانی‌های اخباربیمه - الفبا خبر
مدیر عامل بیمه البرز تغییر کرد ۱۶ تیر ۱۳۹۸
رویدادهای بازار سهام

مدیر عامل بیمه البرز تغییر کرد

الفبا: مدیر عامل بیمه البرز پیرو برگزاری جلسه هیات مدیره از سوی اعضا تغییر کرد و تا تعیین مدیر عامل جدید، سرپرست «البرز» به اتفاق آرا انتخاب شد.

بیمه کوثر “سامانه مناقصات” راه اندازی کرد ۱۱ تیر ۱۳۹۸

بیمه کوثر “سامانه مناقصات” راه اندازی کرد

الفبا : بیمه کوثر برای ساماندهی نرخ دهی سیستمی و تقویت کنترل و نظارت خود بر شبکه بازاریابی و فروش سامانه مناقصات خود را راه اندازی کرد.

رالی دوستی از هند تا روسیه با گذر از ایران ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

رالی دوستی از هند تا روسیه با گذر از ایران

الفبا: خودروهای رالی دوستی هند و روسیه تحت پوشش خدمات بیمه ای شرکت بیمه رازی قرار گرفتند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست