بایگانی‌های اخبار بانک و بیمه - الفبا خبر
ادغام بانکها اقدامی ملی و مورد توافق سران سه قوه است ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
همتی در جلسه بررسی وضعیت ادغام بانکهای نظامی:

ادغام بانکها اقدامی ملی و مورد توافق سران سه قوه است

الفبا: رییس کل بانک مرکزی در جلسه بررسی آخرین وضعیت ادغام بانکها گفت: پروژه ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح اقدامی ملی و مورد توافق سران سه قوه است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست