بایگانی‌های اخبار نفت - الفبا خبر
آخرین زورهای آمریکا برای اثربخشی تحریم های نفتی امروز اعلام می شود؟ ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
گمانه زنی واشنگتن پست از اعلام پایان معافیتهای خرید نفت ایران توسط آمریکا

آخرین زورهای آمریکا برای اثربخشی تحریم های نفتی امروز اعلام می شود؟

الفبا-صابر: درحالی که از اعمال تحریم داماتو درسال 1995 که اولین اقدام جدی آمریکا برای تحریم صنعت نفت ایران بود تا به امروز 24سال می گذرد، روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که آمریکا روز دوشنبه پایان معافیت‌های خرید نفت از ایران را اعلام می‌کند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست