بایگانی‌های اخذ مجوز آزمون بیمه عمر - الفبا خبر
سندیکا مجوز برگزاری آزمون نمایندگی فروش بیمه عمر گرفت ۰۹ آبان ۱۳۹۷
با مصوبه شورای عالی بیمه

سندیکا مجوز برگزاری آزمون نمایندگی فروش بیمه عمر گرفت

الفبا: در اصلاح آیین نامه ماده 54 درمورد نمایندگی فروش بیمه های عمر ،سندیکا نیز می تواند همچون  بیمه مرکزی آزمون پذیرش نمایندگی فروش بیمه های عمر برگزار کند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست