بایگانی‌های اخلمد - الفبا خبر
معرفی جاذبه‌های گردشگری کشور/اخلمد بهشت خراسان- به قلم مسعود علیپناه ۰۱ خرداد ۱۳۹۸

معرفی جاذبه‌های گردشگری کشور/اخلمد بهشت خراسان- به قلم مسعود علیپناه

 الفبا: روستای زیبای اخلمد در 45 کیلومتری مشهد ونزدیک به شهرستان چناران میباشد.اخلمد..به معنی فضای مملو از درختان بلند است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست