بایگانی‌های اداره کل میراث فرهنگی - الفبا خبر
تعلیق دو دفتر خدمات مسافرتی به دلیل تبلیغ اخذ ویزای تضمینی ۰۵ مرداد ۱۳۹۸

تعلیق دو دفتر خدمات مسافرتی به دلیل تبلیغ اخذ ویزای تضمینی

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان تهران از تعلیق دو آژانس گردشگری به دلیل تبلیغ اخذ ویزای تضمینی و ارائه سه پرونده دیگر به کمیسیون نظارت خبر داد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست