بایگانی‌های ادبیات بیمه ای - الفبا خبر
تقویت «سواد بیمه ای» با تولید ادبیات بیمه ای ۳۰ آبان ۱۳۹۷

تقویت «سواد بیمه ای» با تولید ادبیات بیمه ای

الفبا-جواد گودرزی: حقیقت این است که مردم - بخوانید اکثر مردم- ذهنیتی از مفهومی ذهنی به اسم «بیمه» ندارند، و این موضوع نه ارتباطی با سن دارد نه جنس، نه تحصیلات، نه مقام، نه حتی محل زندگی و نه ...

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست