بایگانی‌های ادغام بانکها - الفبا خبر
علت و آینده ادغام بانکها در گفت و گوی الفبا با معاون نظارت بانک مرکزی ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

علت و آینده ادغام بانکها در گفت و گوی الفبا با معاون نظارت بانک مرکزی

الفبا-حسین بردبار: معاون نظارت بانک مرکزی در گفت وگو با الفبا به تشریح آینده قراردادهای مردم با بانکهای مشمول طرح ادغام و همچنین علت این اقدام در نظام بانکی پرداخت.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست