بایگانی‌های ادواردو لوپز بوسکتس - الفبا خبر
برگزاری موزه های مشترک ملت ها در دستور کار میراث‌فرهنگی ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

برگزاری موزه های مشترک ملت ها در دستور کار میراث‌فرهنگی

الفبا: مونسان در شانزدهمین گردهمایی سالانه باستان شناسان ایران گفت: "مردم دنیا باید بدانند ایرانیان در تاریخ ریشه دارند و مهربان و صلح دوست هستند، یکی از راه‌های نشان دادن این واقعیت‌ها، برگزاری موزه‌های مشترک است، از طریق این موزه‌ها مردم نسبت به هم شناخت پیدا می‌کنند، ملت‌ها به هم نزدیک می‌شوند و به برقراری صلح جهانی کمک می‌شود."

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست