بایگانی‌های اراضی کشاورزی - الفبا خبر
اراضی کشاورزی وثیقه دریافت تسهیلات میشود ۲۳ مرداد ۱۳۹۸

اراضی کشاورزی وثیقه دریافت تسهیلات میشود

الفبا-صابر: سازمان امور اراضی کشور تفاهم نامه ای را امضاء کرده است تا اراضی کشاورزی به عنوان وثیقه برای پرداخت تسهیلات مورد استفاده قرار گیرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست