بایگانی‌های ارتباطات - الفبا خبر
بیمه ”ما“در میان برگزیدگان جایزه تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ ۲۹ دی ۱۳۹۷

بیمه ”ما“در میان برگزیدگان جایزه تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ

الفبا: سومین کنفرانس ارتباطات بازاریابی و برندینگ،  با حضور پروفسور علی اکبر فرهنگی پدر علم مدیریت ارتباطات در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار و محمد جعفریان معاون برنامه ریزی و فناوری بیمه "ما" به نمایندگی از شرکت موفق به دریافت جایزه ملی تعالی شد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست