بایگانی‌های ارتفاع - الفبا خبر
دریاچه ارومیه زنده شد ۱۲ بهمن ۱۳۹۷

دریاچه ارومیه زنده شد

الفبا : بر اساس مطالعات پایه منابع آب کار گروه احیای دریاچه ارومیه، سطح تراز دریاچه ارومیه تا به امروز نسبت به روز مشابه در سال گذشته، ۰.۲۸ متر افزایش را نشان می‌دهد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست