بایگانی‌های ارزدولتی - الفبا خبر
حمایت معنوی کمکی به صنعت گردشگری نمی کند ۱۲ آبان ۱۳۹۷

حمایت معنوی کمکی به صنعت گردشگری نمی کند

الفبا: ادامه حضور ایران در نمایشگاهای گردشگری و صنایع دستی خارج از کشور از نظر شرکت کنندگان منطقی به نظر نمی رسد چون نه ارزی به آنها تعلق می گیرد و نه آنها می توانند از پس هزینه ها برآیند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست