بایگانی‌های ارزش پول - الفبا خبر
همتی: اکنون زمان توجه جدی به تولید و رشد اقتصادی است ۱۷ آذر ۱۳۹۷

همتی: اکنون زمان توجه جدی به تولید و رشد اقتصادی است

الفبا: رییس کل بانک مرکزی نوشت با توجه به ثبات نسبی در بازار ارز، در کنار برنامه های بانک مرکزی برای تقویت تدریجی ارزش پول ملی، اکنون توجه جدی به تولید و رشد اقتصادی باید جزو اولویت های اصلی سیاست های اقتصادی کشور باشد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست