بایگانی‌های ارزنیمایی - الفبا خبر
تداوم آرامش بازار ارز در گروی تصمیم درست نهادهای متولی ۱۸ آذر ۱۳۹۷

تداوم آرامش بازار ارز در گروی تصمیم درست نهادهای متولی

الفبا:بازار ارز با اینکه هفته هاست روند کاهشی آن هم با شیب ملایم را آغاز کرده اما نرخ ارزهای عمده همچنان راضی کننده نیست و هنوز انتظار می رود قیمت ها بیش از این کاهش یابد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست